Odměna za právní služby

Odměna za právní služby je smluvní, přičemž k dohodnuté částce je připočtena příslušná sazba DPH. Před zahájením spolupráce je mezi klientem a advokátní kanceláří uzavřena dohoda o výši odměny a způsobu její úhrady. Klient obdrží řádné vyúčtování.

Advokátní kancelář nepřijímá žádné platby v hotovosti. Veškeré platby je možno provádět toliko převodem ve prospěch bankovního účtu advokátní kanceláře zveřejněný správcem daně.