Kontakt

Termín návštěvy kanceláře je třeba předem dohodnout, přičemž kancelář je schopna se přizpůsobit potřebám klienta.

listiny: Mgr. René Zeisel, advokát
  Jamborova 25
  615 00 Brno

 
ID datové schránky : bjzz5rq
telefon : + 420 548 210 015
fax : + 420 548 210 015
mail : rzeisel@akzeisel.cz
URL : http://www.akzeisel.cz/