Právní služby

Advokátní kancelář vykonává generální praxi, tj. poskytuje své služby ve všech oblastech práva, jako jsou zejména právo občanské, obchodní, trestní, správní.

Právní služby jsou poskytovány bez rozdílu osobám fyzickým či právnickým, podnikajícím či nepodnikajícím, po předchozí dohodě mezi advokátem a klientem.

Kancelář spolupracuje s dalšími odborníky, jako jsou zejména notář, exekutor, znalec, účetní a daňový poradce.

Při veškeré činnosti je ze strany advokátní kanceláře zachovávána mlčenlivost.