Slib advokáta

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. 

Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.